Yeni Ortaokul Matematik Müfredatı / Değişen Ortaokul Matematik Müfredatı

İlk kez 2017-2018 eğitim öğretim yılında, yalnızca 5.sınıflara uygulunan yeni matematik müfredatı, 2018-2019 yılından itibaren tüm ortaokul sınıf düzeylerinde (5,6,7,8) uygulanacak.

ORTAOKUL MATEMATİK KONULARI

8.SINIF

Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
Doğrusal Denklemler
Eşitsizlikler
Üçgenler
Eşlik ve Benzerlik
Dönüşüm Geometrisi
Geometrik Cisimler

7.SINIF

Tam Sayılarla İşlemler
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarla İşlemler
Cebirsel İfadeler
Eşitlik ve Denklem
Oran ve Orantı
Yüzdeler
Doğrular ve Açılar
Çokgenler
Çember ve Daire
Veri Analizi
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

6.SINIF

Doğal Sayılarla İşlemler
Çarpanlar ve Katlar
Kümeler
Tam Sayılar
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Oran
Cebirsel İfadeler
Veri Toplama ve Değerlendirme
Veri Analizi
Açılar
Alan Ölçme
Çember
Geometrik Cisimler
Sıvı Ölçme

5.SINIF

Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler
Kesirler
Kesirlerle İşlemler
Ondalık Gösterim
Yüzdeler
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Üçgen ve Dörtgenler
Veri Toplama ve Değerlendirme
Uzunluk ve Zaman Ölçme
Alan Ölçme
Geometrik Cisimler

MÜFREDATTAN ÇIKARILAN KONULAR

8.SINIF

Histogram
İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
Dönme Hareketleri

5.SINIF

Ağaç Şeması
MÜFREDATA EKLENEN KONULAR

6.SINIF

Kümeler

SINIFLAR ARASINDA YER DEĞİŞTİRİLEN KONULAR

6.SINIFTAN 5.SINIFA TAŞINAN KONULAR

Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizme

6.SINIFTAN 7.SINIFA TAŞINAN KONULAR

Tam sayılarla toplama–çıkarma işlemi
Cebirsel ifadelerle toplama–çıkarma işlemi
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpma
Örüntülerin kuralını cebirsel olarak ifade etme

7.SINIFTAN 6.SINIFA TAŞINAN KONULAR

Bir açıya eş bir açı çizme

7.SINIFTAN 8.SINIFA TAŞINAN KONULAR

Koordinat sistemi
Doğrusal ilişkiler
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizme
Yansıma ve öteleme

8.SINIFTAN 7.SINIFA TAŞINAN KONULAR

Devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade etme

8.Sınıf Matematik Kazanımlarındaki Değişiklikler

KAREKÖKLÜ İFADELER
Devirli ondalık gösterimleri, rasyonel sayı olarak ifade etme kazanımı 7.sınıfa taşındı.
DOĞRUSAL DENKLEMLER
“Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.” kazanımı eklendi.
“Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer.” kazanımı eklendi.
DENKLEM SİSTEMLERİ
İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEM SİSTEMLERİ konusu kaldırıldı.
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ
Dönüşüm geometrisi içindeki DÖNME HAREKETİ kaldırıldı.
8.Sınıftaki “Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur.” kazanımı “Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur” olarak değiştirildi.
“Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.” kazanımı eklendi.
“Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.” kazanımı eklendi.
VERİ İŞLEME
“En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar” kazanımı eklendi.
HİSTOGRAM konusu kaldırıldı.

7.Sınıf Matematik Kazanımlarındaki Değişiklikler

TAM SAYILAR
“Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.” kazanımı eklendi.
“Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.” kazanımı eklendi.
RASYONEL SAYILAR
8.sınıftaki ”Devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade etme” 7.sınıfa taşınarak, ”Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.” kazanımı olarak güncellendi.
CEBİRSEL İFADELER
“Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.” kazanımı eklendi.
“Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.” kazanımı eklendi.
“Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.” kazanımı eklendi.
DOĞRUSAL DENKLEMLER
Koordinat sistemi, doğrusal ilişki ve doğrusal denklem grafikleri konuları kaldırıldı.
DOĞRULAR VE AÇILAR
“Bir açıya eş bir açı çizer” kazanımı kaldırıldı.
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ
DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ konusu kaldırıldı.

6.Sınıf Matematik Kazanımlarındaki Değişiklikler

KÜMELER
“Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.” kazanımı eklendi.
TAM SAYILAR
“Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.” kazanımı kaldırıldı.
“Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar.” kazanımı kaldırıldı.
“Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.” kazanımı kaldırıldı.
CEBİRSEL İFADELER
“Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur.” kazanımı kaldırıldı.
“Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.” kazanımı kaldırıldı.
AÇILAR
“Bir açıya eş bir açı çizer” kazanımı eklendi.
“Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan doğruya dikme çizer.” kazanımı kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.