Liseye Geçiş Sistemi (LGS) : İkamete Göre Yerleştirme ve Merkezi Sınav

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) : İkamete Göre Yerleştirme ve Merkezi Sınav

11 Soruda Liseye Geçiş Sistemi (LGS) : Merkezi Sınavve İkamete Göre Yerleştirme

Ülkemizde her sene değişen liselere giriş sınav sisteminin son haliyle alakalı olarak sizlere bir soru cevap şeklinde bir bilgilendirme hazırladık.

1. Merkezi sınava girmek zorunlu mu? 

Sınava girmek zorunlu değildir. Sınava isteyen öğrenciler girebileceklerdir.
2. LGS Sisteminde liselere yerleştirme nasıl olacak?

Öğrencilerin yaklaşık % 10’u devlet tarafından belirlenen 600 kadar nitelikliokula merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirilecektir. Nitelikli okul listesiMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenmektedir.
Geri kalan % 90 öğrenci de kendi adresine dayalı, en yakın okullardan 5 tercihyaparak, bu okullardan birine yerleştirilecektir.
3. Adrese dayalı yerleştirmede kayıt önceliği kriterleri nelerdir?

-Öğrencinin tercih sırası
-Öğrencinin evine yakınlık
-Öğrencinin ortaokuluna yakınlık
-Okulun kontenjanından fazla tercih durumunda yerleştirmede “BaşarıPuanı” (ortaokuldan mezuniyet not ortalaması) değerlendirmeye alınacak
4. Adrese dayalı yerleştirmede hangi okullar yer alacak? 

Anadolu Liseleri (nitelikli okul listesine girmeyenleri), Mesleki ve TeknikAnadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri
Not : Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri eskiden olduğu gibi öğrencilerin yetenekleriniölçebileceği bir sınavla kayıt alacaklardır.
5. Merkezi sınav hangi konuları kapsayacak?

Sınavda sadece 8. sınıf konularından soru sorulacak.
6. Merkezi sınavda hangi derslerden kaçar soru sorulacak?

Sınavda toplam 90 soru sorulacaktır.
– Türkçe : 20 soru
– Matematik : 20 soru
– Fen ve Teknoloji : 20 soru
– T.C. İnkilap Tarihi : 10 soru
– Yabancı Dil : 10 soru
– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 10 soru
7. Merkezi sınav süresi ne kadar olacak?

Sınav tek oturumda yapılacaktır.Sınav 135 dakika sürecektir. Sözel veya Sayısal olmak üzere iki kitapçık bulunacaktır.
Not: Sözel kitapçıktan sonra sayısal kitapçığın verilmesinde belki bir 10dakika ara verilebilir.
8. Merkezi sınav tarihi ne zaman? 

Sınav haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacaktır.
9. Merkezi sınavdaki sorular açık uçlu mu yoksa çoktan seçmeli mi olacaktır?

Açık uçlu sorular sorulmayacaktır. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak.
10. Merkezi sınavda yanlış doğruyu götürecek mi? 

Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
11. Merkezi sınav sonuçlarında puan hesaplamada kriterler nelerdir?

– Türkçe : 1 sorunun ağırlık katsayısı 4
– Matematik : 1 sorunun ağırlık katsayısı 4
– Fen ve Teknoloji : 1 sorunun ağırlık katsayısı 4
– T.C. İnkilap Tarihi : 1 sorunun ağırlık katsayısı 1
– Yabancı Dil : 1 sorunun ağırlık katsayısı 1
– Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi : 1 sorunun ağırlık katsayısı 1
Açıklama-1 : Ağırlık katsayısından anlaşılması gereken sorunun puanı değil,Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerinin bir soru değeri T.C. İnkilap Tarihi,Yabancı Dil, Din ve Kültürü Ahlak Bilgisi derslerindeki bir sorunun değerinin 4katıdır.
Açıklama-2 : Okul not ortalaması puan hesaplamada etkiye sahip değildir. (Sonbilgilere göre etkili değil, bu noktada değişiklikler her zaman olasıdır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.