İlkokul Türkçe Özel Ders

İlkokul eğitim öğretim hayatına başlamanın ve yeni bilgilerle tanışmanın ilk basamağıdır. Bu nedenle akademik olarak yanlış ya da eksik öğrenmelerin nokta atışıyla düzeltilmesi gereken en önemli basamaktır. Bu dönemde yapılan müdahaleler kaza anındaki bir kazazedeye yapılan ilk yardım gibidir. Psikolojik olarak da bu yaşlardaki başarısızlıklar çocuğun tüm yaşamında geri dönülmesi mümkün olmayan hasarlar bırakabilir. Çocuğun özgüveninin de gelişebilmesi için ilkokul döneminin başarılı geçmesi gerekir. Öğrenci için öğretmenin en önemli olduğu öğretim dönemi ilkokuldur. Öğretmenin herhangi bir olumsuz tavrı nedeniyle bazı dersleri sevmeyen ya da önyargı ile yaklaşan veya yine öğretmenin olumlu bir davranışı nedeniyle okula ve derse sıkı sıkıya bağlanan öğrenciler mevcuttur. Maalesef bazı öğrenciler bu konuda şanssız olabiliyorlar. Sınıfların kalabalıklığı, sınıfın fiziksel ortamının uygun olmayışı, öğretmenin mesleğini sevip sevmemesi hatta öğretmenin ve sınıf arkadaşlarının psikolojik durumları öğrencide eksik öğrenmelere ve başarısızlığa neden olmaktadır. Bunun gibi birçok sebep yüzünden özel ders ilkokul öğrencilerinin tüm hayatını etkileyebilecek bir konumda bulunmaktadır.

İlkokulda okuyan öğrenciler genellikle okul dersleriyle veya ödevleriyle ilgili yardıma ihtiyaç duymaktadır. Genellikle bu durumda anne babalar kendilerinin varsa büyük kardeşlerinin yardımının yeterli olduğu kanısındadır. Fakat yaşı küçük olan öğrencilerde öğretmen figürü çok önemli olduğu için çocuk karşısındakini ciddiye almayacak bazı zamanlarda dinlemeyecektir. Ya da ailelerin yoğun iş temposu, büyük kardeşlerin kendi çalışmaları yüzünden bu yardımlar eksik olmaktadır.  Ülkemizde her yıl değişen eğitim sistemi, sınav sitemlerini ailelerin takip etmeleri mümkün olmamaktadır. Yapılandırmacı eğitim modeline göre konuları anlatamamakta çocuğun öğrenmesini daha da zorlaştırmaktadır. Bazen yanlış öğrenilen bir şeyi değiştirmek sıfırdan öğretmekten daha zordur.

İlk okuma yazma tüm eğitimin temelidir. Okul öncesinde temelleri atılmaya başlayan ilk okuma yazma tüm yaşam boyu devam eden bir süreçtir. İlk okuma yazma eğitimine başlarken çocuğun ilgisini çekecek onu güdüleyecek ve derse olan ilgisini arttıracak uygulamalar yapılmalıdır. Bu nedenle öğretmenler çocukların birden fazla duyu organına hitap edecek, onların ilgisini çekecek materyaller kullanmalıdırlar. Bu sayede daha kalıcı öğrenme sağlanır. İlk okuma yazma öğretim ve öğrenme süreci ne kadar etkili ve verimli olursa diğer derslerin temelleri de o kadar sağlam olur.

Bu yüzden değerli çocuklarınızın eğitimine Manisa Özel Ders ekibi olarak önem veriyor ve bu konuda uzman kişiler ile birlikte çalışıyoruz. Öncelikle küçük çocuklarla çalışmanın, onlara eğitim vermenin ihtisasını almış olan sınıf öğretmenleri ile iş yapmaktayız.  Ayrıca veli-öğrenci-öğretmen diyaloğumuz da oldukça üst seviyelerdedir. Öğrenciye ait gelişmeleri dersin olduğu gün sizlere raporlamaktayız. Böylelikle çocuğunuzdaki gelişmeleri anlık olarak takip edebiliyor olacaksınız.

ve etiketli 1.sınıf türkçe özel ders, 2. sınıf Türkçe Özel Ders, 3. sınıf Türkçe Özel Ders, 4. Sınıf Türkçe Özel Ders, ilk okuma özel ders, Manisa İlkokul Türkçe Özel Ders, okuma dersleri manisa, okumayı öğreniyorum manisa, türkçe okuma özel ders . İlkokul okuma dersi, ilkokul yazma dersi, ilkokul özel okuma kursu, ilkokul özel kurs, ilkokul türkçe dersi, ilkokul türkçe özel ders, 1.sınıf türkçe dersi, 2.sınıf Türkçe dersi, 3.sınıf türkçe dersi, 4.sınıf Türkçe dersi, Türkçe özel ders