Hayat Bilgisi Özel Ders

 

İlkokul eğitim öğretim hayatına başlamanın ve yeni bilgilerle tanışmanın ilk basamağıdır. Bu nedenle akademik olarak yanlış ya da eksik öğrenmelerin nokta atışıyla düzeltilmesi gereken en önemli basamaktır. Bu dönemde yapılan müdahaleler kaza anındaki bir kazazedeye yapılan ilk yardım gibidir. Psikolojik olarak da bu yaşlardaki başarısızlıklar çocuğun tüm yaşamında geri dönülmesi mümkün olmayan hasarlar bırakabilir. Çocuğun özgüveninin de gelişebilmesi için ilkokul döneminin başarılı geçmesi gerekir. Öğrenci için öğretmenin en önemli olduğu öğretim dönemi ilkokuldur. Öğretmenin herhangi bir olumsuz tavrı nedeniyle bazı dersleri sevmeyen ya da önyargı ile yaklaşan veya yine öğretmenin olumlu bir davranışı nedeniyle okula ve derse sıkı sıkıya bağlanan öğrenciler mevcuttur. Maalesef bazı öğrenciler bu konuda şanssız olabiliyorlar. Sınıfların kalabalıklığı, sınıfın fiziksel ortamının uygun olmayışı, öğretmenin mesleğini sevip sevmemesi hatta öğretmenin ve sınıf arkadaşlarının psikolojik durumları öğrencide eksik öğrenmelere ve başarısızlığa neden olmaktadır. Bunun gibi birçok sebep yüzünden özel ders ilkokul öğrencilerinin tüm hayatını etkileyebilecek bir konumda bulunmaktadır.

Bireysel farklılıkların okul ortamında dikkate alınamaması, özellikle kalabalık sınıflarda mümkün olmayacağı için bire bir eğitime ihtiyaç olacaktır. Özel dersle eksik alanların giderilmesi ve geliştirilmesi çoğunlukla mümkündür. Özel derse ilkokuldan başlamak çocuğun sonraki eğitim hayatına olumlu yansıyacaktır.

İlkokulda okuyan öğrenciler genellikle okul dersleriyle veya ödevleriyle ilgili yardıma ihtiyaç duymaktadır. Genellikle bu durumda anne babalar kendilerinin varsa büyük kardeşlerinin yardımının yeterli olduğu kanısındadır. Fakat yaşı küçük olan öğrencilerde öğretmen figürü çok önemli olduğu için çocuk karşısındakini ciddiye almayacak bazı zamanlarda dinlemeyecektir. Ya da ailelerin yoğun iş temposu, büyük kardeşlerin kendi çalışmaları yüzünden bu yardımlar eksik olmaktadır.  Ülkemizde her yıl değişen eğitim sistemi, sınav sitemlerini ailelerin takip etmeleri mümkün olmamaktadır. Yapılandırmacı eğitim modeline göre konuları anlatamamakta çocuğun öğrenmesini daha da zorlaştırmaktadır. Bazen yanlış öğrenilen bir şeyi değiştirmek sıfırdan öğretmekten daha zordur.

Bu yüzden değerli çocuklarınızın eğitimine Manisa Özel Ders ekibi olarak önem veriyor ve bu konuda uzman kişiler ile birlikte çalışıyoruz. Öncelikle küçük çocuklarla çalışmanın, onlara eğitim vermenin ihtisasını almış olan sınıf öğretmenleri ile iş yapmaktayız.  Ayrıca veli-öğrenci-öğretmen diyaloğumuz da oldukça üst seviyelerdedir. Öğrenciye ait gelişmeleri dersin olduğu gün sizlere raporlamaktayız. Böylelikle çocuğunuzdaki gelişmeleri anlık olarak takip edebiliyor olacaksınız.

İlkokul özel ders, hayat bilgisi özel ders, hayat bilgisi kursu, hayat bilgisi dersi, 1.sınıf hayat bilgisi, 2. Sınıf hayat bilgisi, 3.sınıf hayat bilgisi, Manisa ilkokul özel ders, Manisa Hayat bilgisi özel ders