2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yenilenen Matematik Müfredatı

2018-2019 Eğitim öğretim yılındaki değişen lise matematik müfredatı aşağıda verilmiştir.

9. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.Ünite: Mantık

Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar kazanımı eklendi.

2.Ünite: Kümeler

Herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3.Ünite: Denklem ve Eşitsizlikler

Önceki müfredatta 4. bölümde olan bölünebilme; sayı kümeleri ve birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler bölümlerinin arasına alındı.

4.Ünite: Çokgenler

Dik üçgen ve trigonometri bölümüne birim çember, 0 ve 180 derece arasındaki açıların trigonometrik oranları eklendi.

Üçgende yardımcı ve doğrular bölümü ile eşlik benzerlik bölümü değiştirildi.

5.Ünite: Veri, Sayma ve Olasılık

Bu bölümde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

10. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.Ünite: Sayma ve Olasılık

Tekrarlı permütasyon eklenmiştir. Olasılık 9. Sınıftan 10. sınıfa kaydırılmıştır.

Koşullu olasılık kısmı ise 10. sınıftan 11. sınıfa alındı.

İrrasyonel ifadelerin binom açılımı müfredattan kaldırıldı.

2.Ünite: Fonksiyonlar

9. Sınıftan; Fonksiyonun tanımı ve fonksiyonda işlemler, fonksiyon türleri, doğrusal fonksiyon ve parçalı fonksiyon grafiği alındı.

11. Sınıfa; öteleme, simetri, dönüşüm, artan azalan fonksiyonlar ve maksimum minimum noktalar aktarıldı.

Analitik Geometrinin tamamı 11. sınıfa aktarıldı.

3.Ünite: Çokgenler

Dörtgenler konusu ile yer değiştirdi.

Çokgende alan kaldırıldı.

4.Ünite: Dörtgenler

Özel Dörtgenlerde alan hariç genel dörtgenlerde alan müfredattan kaldırıldı.

5.Ünite: İkinci Dereceden Denklemler

Karmaşık sayı ve eşleniği hariç tüm karmaşık sayılar müfredattan kaldırıldı.

Parabol 11. sınıfa alındı.

6.Ünite: Polinomlar

İki değişkenli Polinomlar müfredattan kaldırıldı. P(x) polinomunun iki veya daha büyük mertebeli polinoma bölümü kaldırıldı.

Çember ve dairenin tamamı 11. sınıfa aktarıldı.

7.Ünite: Katı Cisimler

Silindir- Koni ve Küre 11. sınıfa aktarıldı.

11. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Mantığın tamamı 9. sınıfa aktarıldı.

Modüler aritmetik müfredattan kaldırıldı. Sadece periyodik durum içeren problemler kısmı bölünebilme konusunun içerisine aktarıldı.

1.Ünite: Trigonometri

Sinüs ve Kosinüs teoremleri eklendi.

Sinüs ve kosinüs teoremleri dışındaki trigonometrik fonksiyon grafikleri bilgi iletişim teknolojileri yardımıyla çizilir eklendi.

Toplam fark formülleri, yarım açı formülleri, trigonometrik denklemler 12. sınıfa aktarıldı.

Dönüşüm formülleri müfredattan kaldırıldı.

2.Ünite: Analitik Geometri

Herhangi bir değişiklik olmamıştır.

3.Ünite: Fonksiyonlarda Uygulama

Artan azalan fonksiyonlar 10.sınıftan 11.sınıf müfredatına eklendi.

Maksimum ve minimum noktalar 10.sınıftan 11.sınıf müfredatına eklendi.

Parabol 10.sınıftan 11.sınıf müfredatına eklendi. Parabol konusuna doğru ve parabolün birbirine göre durumları eklendi.

Tek ve çift fonksiyon grafikleri 10.sınıftan 11.sınıf müfredatına eklendi.

Öteleme, simetri ve dönüşüm 10.sınıftan 11.sınıf müfredatına eklendi.

4.Ünite: Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

Herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5.Ünite: Çember ve Daire

10.sınıftan 11.sınıf müfredatına eklendi.

6.Ünite: Uzay Geometri

Dik Koni , Dik Silindir ve Küre 10.sınıftan 11.sınıf müfredatına eklendi.

7.Ünite: Olasılık

Koşullu Olasılık 10.sınıftan 11.sınıf müfredatına eklendi. Doğrusal ve Teorik olasılık 12.sınıf müfredatına aktarıldı.

12. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.Ünite: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

10.sınıftan 12.sınıf müfredatına eklendi.

2.Ünite: Diziler

11.sınıftan 12.sınıf müfredatına eklendi. Geometrik Seri çıkarıldı.

3.Ünite: Trigonometri

Sinüs ve kosinüs teoremleri eklendi. Toplam fark formülleri, Yarım açı formülleri ve trigonometri denklemler 12.sınıftan 11.sınıf müfredatına eklendi.

Dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri müfredattan çıkarıldı.

4.Ünite: Dönüşümler

11.sınıftan 12.sınıf müfredatına eklendi.

5.Ünite: Türev

Sonucu + ve – sonsuz olan limitler müfredattan çıkarıldı.

Sadece pay ve paydası çarpanlara ayrılarak kaldırılabilen belirsizlikler müfredatta kaldı.

f(x)=x üzeri n dışındaki fonksiyonların türevleri kaldırıldı.

Yüksek mertebeden türev kaldırıldı.

İkinci dereceden türev (konkav, konveks ve büküm noktası) müfredattan kaldırıldı.

6.Ünite: İntegral

f(x)=x üzeri n dışındaki fonksiyonların integralleri kaldırıldı.

7.Ünite: Analitik Geometri

Parabol, elips, hiperbol müfredattan kaldırıldı.

Vektörler müfredattan kaldırıldı.

Sayma

Tekrarlı Permütasyon 10. sınıfa aktarıldı.

Dairesel Permütasyon müfredattan kaldırıldı.

Olasılık

Deneysel ve teorik olasılık 11. sınıfa aktarıldı.

Uzay Geometri

Uzayda doğru ve düzlem müfredattan kaldırıldı.

Katı Cisimler 10. ve 11. sınıf müfredatlarına aktarıldı.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.