Bocconi Entrance Test (BET) Nedir?

Bocconi Entrance Test (BET) Nedir?

Bocconi Üniversitesinin kendi yaptığı bir sınav olan Bocconi Entrance Test (BET) yaklaşık 70 sorudan oluşmakta olup sınav süresi 105 dakikadır.  Bu sınav, genel olarak öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneğini ölçmektedir. Standart bir test olmadığı için, bu test sadece İtalya’da yapılır. Sınav dili İngilizcedir.

Bocconi Test Sınavının Bölümleri;

Reading: Bocconi testininin Reading kısmında toplamda 20 adet soru sorulmaktadır. Genel olarak pasajlar verilmekte ve verilen pasajlara göre hangisinin doğru olup olmadığının cevaplanması istenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus soruların sadece paragrafta verilen bilgiler ışığında cevaplanması gerekmektedir. Ayrıca bir yorum yapılmaması gerekmektedir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise Reading kısmı çözülürken süreye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Logic: Mantıksal sorular, kişinin başta akıl yürütme ve analiz etme yeteneğini değerlendirmek üzere planlanmış olup bu bölümde 20 adet soru bulunmaktadır. Bu sorular, çalışma süresince öğrenilen belirli kavramlara dayanmaz, ancak mantıksal akıl yürütmenin çapraz becerilerini test ederler.Örneğin, bir başlangıç önerisinin gerçekliği göz önüne alındığında, sizden mantıksal bağlantıların kullanımı yoluyla elde edilen önermelerin gerçekliğini değerlendirmeniz istenebilir. Mantıksal bağlantıların örnekleri”değil” (olumsuzlama), “ve” (birleşik) veya”veya” (ayırma) şeklindedir.

Mathematics: Matematik soruları lisenin ilk üç yılındaki konuları kapsamaktadır. Bu bölümde 20 adet çoktan seçmeli soru sorulmakta olup aşağıda yer alan konularda sorular çıkmaktadır.

Temel istatistiksel terimlerde verilen bilgileri anlama, 1. veya 2. derece denklemleri veya basit üstel denklemleri gerektiren somut problemlerinin çözümü; Basit doğrusal denklemler,Problem çözme, Temel sayısal hesaplamalar, sayısal duyarlılık, basit eşitsizlikler çözümü, Temel olasılık problemleri, Geometrinin basit problemleri(çizgiler ve paraboller); Temel mantık problemleri (doğru / yanlış), Euler-Venn diyagramları.

Numerical reasoning: İleri düzeyde matematik bilgisi gerek olmayan bu bölümde toplamda 10 soru gelmektedir. Genel olarak bu bölümdeki sorular akıl yürütme yoluyla verilere dayanarak çözülecektir. Yapılacak 4 işlem basit bir düzeyde olmaktadır. Herhangi bir hesap makinesi kullanılmasına gerek duyulmamaktadır. Tablodaki veya grafikteki verileri yorumlamaya ilişkin sorular gelmektedir. Ayrıca bir problemi çözmek için gereksiz olan bilgiyi test eden sorular sorulmaktadır.

 Bocconi Enterance Test (BET) Puanlaması

  • Doğru cevaplanan her soru için 1 puan alınmakta,
  • Yanlış cevaplanan her soru ise 0,2 puan kaybedilmektedir.
  • Boş bırakılan sorular için herhangi bir puan kazanılmamakta veya kaybedilmemektedir.

Bocconi Entrance Test (BET) Başvuru Tarihleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.